Coming soon

Soft-skills celodenný event od BEST Bratislava a IAESTE Slovakia pre slovenských vysokoškolákov

BEST Bratislava

BEST Bratislava je študentská nezisková organizácia pôsobiacia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. BEST Bratislava je jedna z 95 lokálnych BEST skupín pôsobiacich v 32 krajinách Európy. Medzi naše hlavné aktivity patrí organizovanie softskill tréningov- Tréning day, organizovanie technických súťaží EBEC a organizovanie letného kurzu pre študentov technických škol z celej Európy. Vznikli sme pred 25 rokmi a odvtedy prinášame všetkým študentom STU doplnkové vzdelanie.

IAESTE Slovakia

IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) je medzinárodné združenie, ktoré zabezpečuje výmenný program odborných stáží pre študentov technických vysokých škôl. Je súčasťou medzinárodnej skupiny IAESTE A.s.b.l (Association sans but lucrative), ktorá je registrovaná v Luxembursku. Študentom dáva možnosť vycestovať do 85 členských krajín sveta, kde môžu absolvovať odbornú stáž na akademickej inštitúcii alebo vo firme.

Kontakt